USLUGE

Pored osnovne funkcije, a to je izvođenje elektro radova pružamo takođe i usluge iz oblasti projektovanja i konsaltinga u oblasti elektrotehnike.

Elektrokom

 

Delokrug rada ELEKTROKOM-a sadrži široke spektre aktivnosti kao što su:

 

Da bi se ovakvi radovi odradili na najkvalitetniji način potrebno je imati i odgovarajuću stručnu operativu.

 

Sa ponosom možemo istaći da u ELEKTROKOM – u danas radi oko četrdeset stalno zaposlenih koji su kvalitetno obučeni da odgovore na svaki profesionalni i stručni izazov.

Elektrokom

Powered by BG Impressum © Copyright 2009, ELEKTROKOM